Praktijkhouders Parapsycholoog.com

Op Parapsycholoog.com presenteren zelfstandige praktijkhouders zich die werken met de Chapoma Healing techniek.

Klik op de naam van één van de onderstaande praktijkhouders voor zijn/haar specialisme(n) en beknopt C.V.:

Waarborg
De praktijkhouders houden zich aan de landelijk vastgestelde regels. Zo zijn ze bijvoorbeeld lid van een toezichthoudende (koepel-)organisatie waarvan zij een licentie hebben. De praktijkhouders hebben het 'praktijkhoudersprotocol' ondertekend van het I.P.A.
Bij overwegend fysieke klachten mogen zij alleen cliënten behandelen die voor hun klacht of aandoening eerst een arts hebben geconsulteerd. Zij mogen de behandeling van een arts of specialist niet doorkruisen; geen medicijnen of vitaminepreparaten voorschrijven en geen resultaat garanderen. Ook dienen zij de behandelingen te stoppen wanneer er na maximaal zeven behandelingen geen voelbare of zichtbare verbetering is. Ook dienen zij zich te houden aan de door de (koepel-)organisatie opgestelde ethische gedragscodes en tarievenhantering.