Kees de Leeuw
Chapoma healer

Praktijk Solus Cornelis te Waalwijk
        


Specialisme:
Chapoma Healing


Opleidingen:
Universiteit van het leven.

Op zeer jeugdige leeftijd bewust van het spirituele en de gewaarwording ervan.
Op 22 jarige leeftijd ontmoeting met mijn begeleider.

Ik heb 35 jaar door Europa gereisd voor mijn werkzaamheden.
Daardoor vertoefd in alle lagen van de mensheid, van armoedige tot materialistische en geestelijke rijkdom.
En in omgang de menselijke behulpzame bereidwilligheid en de sociale omgangsvormen
mogen ervaren.

Cursussen en trainingen:
2013 – 2014 Integraal Parapsychologisch Adviesbureau, Breda
Chapoma Healing I, II en III.

Persoonlijke Ontwikkeling:

  • Spirituele transformatie.
  • Eigen bewustwording.
  • Eigen weg bepalend, los van de kudde.

Doelstelling:
Mijn intentie is om bij de medemens, zijn of haar, energetisch niveau te herstellen en
het innerlijk welzijn te bewerkstelligen. Om mijn doelstelling te verwezenlijken heb ik een praktijk waar ik de cliënten behandel met de Chapoma Healing. Mijn bevindingen tijdens de behandeling worden met u besproken in een nagesprek.


                           

                    


    

 “Voor mij is ieder kind als een puzzelstukje. 
  Ieder stukje heeft een andere vorm en is daardoor uniek. 
  Elk stukje is even waardevol. We hebben alle stukjes nodig om de puzzel compleet te maken.’’

Lian Wientjes
Kindercoach 

Eigenaar van Lian Wientjes, Begeleiding en Ondersteuning te Haps.  
                                              

Specialismen:
Kindercoach, huiswerkbegeleiding, Chapoma Healing 

Opleidingen:
2013 – heden Civas, Haarlem
M.B.O.
Kindertekeningen analyseren

2012 - 2013 Civas, Haarlem
H.B.O.
Kindercoach

2011 - 2012 Civas, Haarlem
M.B.O.
Coaching

2007 - 2011 Gilde opleidingen, Venray
M.B.O. 3

Sociaal Pedagogisch Werker

Cursussen:
2013 Integraal Parapsychologisch Adviesbureau, Breda
Chapoma Healing I, II en III.

Werkervaring:
Lian Wientjes Begeleiding en Ondersteuning te Haps
(2011 - heden) 

Directeur/eigenaar

Individuele huiswerkbegeleiding van kinderen op basisschoolniveau.

Kiluma SpiritueelCentrum te Schijndel
(2011 - 2012)

Pedagogisch medewerker

Individuele begeleiding van kinderen met of zonder ontwikkelingsstoornis. Helpen en ondersteunen met de problemen of ongemakken die zij in het dagelijks leven tegenkomen, thuis of op school. De doelgroep kinderen van 6 tot 12 jaar.

Spring kinderopvang te Cuijk
(2011 - 2012)

Pedagogisch medewerker

Kinderen begeleiden gedurende de met de ouders/verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij volgens het pedagogisch plan zich ontwikkelen, opgevoed en gestimuleerd worden. De doelgroep kinderen van 0 tot 4 jaar.

O.B.S. De Kameleon te Mill
(2013 - 2013)


Onderwijsassistente

Het ondersteunen van de leerkracht in de onderbouw op zijn aanwijzingen bij het verrichten van routinematige onderwijsinhoudelijke taken. Het begeleiden van leerlingen bij de verwerving van vaardigheden.

Dichterbij,
diverse locaties
(2011 - 2013)

Ambulante begeleider in gezin  

Het begeleiden van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking bij het verwerven van vaardigheden in de thuissituatie.

 
 
“Mijn doel is kinderen te helpen in hun eigen kracht te staan en hen te laten voelen
 
dat ze zichzelf mogen en kunnen zijn.”

 
Eline van de Ven
Kindercoach 

Eigenaar van kindercoachpraktijk Sensi Puur te Tilburg


Specialismen:
Kindercoach, Hoog Sensitiviteit, Chapoma Healing

Opleidingen:
2014 – heden Civas
Kindertekeningen analyseren.


2011 - 2012 Sonnevelt Opleidingen, Breda
(H.B.O.)
Kindercoach.

1996 - 1999 Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn, Den Haag
(M.B.O.)
Leidster Kindercentra.

Cursussen:
2013 - heden Integraal Parapsychologisch Adviesbureau, Breda
Chapoma Healing I, II en III.


Werkervaring:
Kindercoachpraktijk Sensi Puur, Tilburg     
(2012 – heden) 

Directeur/eigenaar

Ik begeleid hoog sensitieve kinderen en kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij grote en kleine zorgen, thuis of op school. Als kindercoach help ik kinderen hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken in situaties die voor hen moeilijk zijn. Ik luister naar de kinderen, geef inzicht en biedt handvatten waarmee het kind zelf de draad kan oppakken. 

Stichting Kinderopvang Humanitas, Kinderdagverblijf Breebosch, Goirle  
(2002 – heden) 

Pedagogische Medewerker

Wij vangen kinderen op tussen de 0 en 4 jaar. Als pedagogische medewerker draag ik bij aan de ontwikkeling van kinderen, op persoonlijk en sociaal vlak. Wij volgen de kinderen in hun ontwikkeling, stimuleren en geven ruimte aan hun eigen tempo.


Kinderdagverblijf ‘De kleine prins’
, Den Haag
(1999 – 2001) 

Pedagogische Medewerker

Opvang van kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Als pedagogische medewerker draag je bij aan de ontwikkeling van kinderen. 

2001 – 2002 Reis (sabbatical van 12 maanden)

 

 


    
“Mijn streven is om mensen tot het inzicht te brengen dat paranormale vermogens niet uitzonderlijk zijn, maar een integraal onderdeel uitmaken van ons mens-zijn.”

Richard Krebber M.A. 
Parapsycholoog 
Mastersdegree (M.A.) in de parapsychologie (International University Lugano, Zwitserland)

Directeur Integraal Parapsychologisch Adviesbureau (I.P.A.) te Breda. 


Specialismen:
Parapsycholoog, adviseur, spreker, docent, coach, Chapoma Healing, Chapoma docent 

Opleidingen:
1986 - 1992  International University Lugano, Zwitserland
Hoofdvak parapsychologie.

Nevenvakken: onderwijspsychologie, filosofie, culturele antropologie, methodologie, futurologie en vergelijkende godsdienstwetenschappen. 

1992  Parapsychologisch Instituut, Utrecht
Doctoraalexamen, Masters graad (M.A.) behaald.


1974 - 1977  Dr. Struycken Instituut, Breda
H.B.O. Paramedische opleiding, specialisatie in de Cytologie (Rijksuniversiteit Leiden, dr. M. Boon).


Werkervaring:
Rijksuniversiteit Utrecht,  Moleculaire Biologie en Virologie
(1986 - 1992)

Ontwikkeling en bereiding kweekmedia, kwaliteitscontroles, inkoop.
(dr. P. Rottier, dr. H. Egberink, prof. dr. M. Horzinek). 

Gemeenteziekenhuis Arnhem
(1982 - 1986)

Hoofd klinisch pathologisch laboratorium, postmortaal onderzoek.

(dr. J.H. Furstner, drs. M. Bronkhorst, drs. S. Tjassens).

Rijksuniversiteit Groningen,  Anatomie en Embryologie
(1982)  

Projectbaan N.W.O., onderzoekswerk ontwikkelingsneurologie.

(dr. P.O. Gerrits, dr. A. Gramsbergen, prof. dr. Prechtl).

1981 - 1982  Reis (Sabbatical van 12 maanden)

Rijksuniversiteit Leiden
(1981)  

Specialisatie in de cytologie bij prof. dr. M. Boon.  

Stages:
Parapsychologisch Instituut, Utrecht
(1989 - 1990) 

Onderzoek naar het ‘tijdvraagstuk’ binnen de parapsychologie (voorspellende dromen en ervaringen, doctoraalscriptie).

(D. Bosga M.A., prof.dr. H. Gerding, dr. H. van Dongen). 

Stichting Samenwerking Delftse Ziekenhuizen (S.S.D.Z.)
(1977 - 1981)  

Diagnostisch- en onderzoekswerkklinische pathologie en cytologie.

(drs. B. Makkink, drs. S. Overdiep, dr. J. Lindemans).
Als onderdeel van mijn werk voor de SSDZ in Delft gaf ik gedurende  twee jaar les aan de Hogere Laboratoriumschool Leiderdorp (H.B.O.).


Uitwisseling met Karolinska Instituut, Stockholm (Zweden)
Onderzoek computermodellen voor kwantitatieve analyses van carcinoomcellen /celscheidingstechnieken.
 
 

Werkzaamheden op parapsychologisch/spiritueel vlak
Integraal Parapsychologisch Adviesbureau (I.P.A.)  
(2004 - heden)  

Directeur (tevens oprichter).

Samen met mijn multidisciplinaire team van hulpverleners/ praktijkhouders wil ik kwaliteit en integriteit bieden aan eenieder die hulp zoekt in de ‘spirituele- en paranormale hoek’.
Het I.P.A. verzorgt lezingen en workshops over uiteenlopende parapsychologische onderwerpen. Ook participeren wij in uiteenlopende opleidingen en cursussen.

Het I.P.A. verzorgt na- en bijscholingscursussen voor verschillende beroepsorganisaties (N.V.G.N. / V.A.G.).

Bedenker en ontwikkelaar van de Chapoma Healing Techniek. Een integrale behandelingtechniek waarbij Chakradiagnostiek, Polariteiten en magnetiseren met elkaar gecombineerd worden met als doel een energetische balans te bereiken op fysiek, mentaal en spiritueel niveau.

Medewerking als coach/adviseur aan verschillende televisieprogramma’s: ‘NCRV-Document’, ‘Kassa’(VARA), ‘De Wereld van Beau’ (RTL), ‘RTL-Nieuws’ , ‘Koffietijd!’, ‘Het Zesde Zintuig’ (RTL en VRT (België).

Sinds 2012 gastdocent bij de Sonnevelt Academie. De lessen worden gegeven aan de 'Open Fields Opleidingen' (Jolijn Hendriks, Sonnevelt Academie).

Coaching van begeleiders van semi-overheidsinstellingen op het gebied van personeelsmanagement (project U.W.V.)

(Co-)auteur van verschillende boeken: ‘Spookhuizen en Geestverschijningen’(i.s.m. Jan van der Heide), ‘Paranormale Ervaringen’ (i.s.m. Marloes Etman), ‘Goed Nieuws voor Stemmenhoorders (i.s.m. Harry Bekkers), ‘Het Zesde Zintuig’.

Medewerking verleend aan de uitgifte van een twaalftal andere boeken op parapsychologisch/ spiritueel vlak, o.a. met paragnost/hypnotherapeut Jan C. van der Heide en onderzoeksjournaliste Marianne Visser- van Klaarwater.

Columnist en auteur van diverse artikelen voor de bladen ‘Paravisie’, ‘Visioen’, ‘Bres’ en ‘Para-Astro’.

Projecten:
Mede-oprichter van het ‘Orion-Lyceum’ te Breda. Voortgezet onderwijs (H.A.V.O. / V.W.O.) waarbij ervaringsgericht leren en spiritualiteit centraal staan. 
  

Stichting Platform Paranormaal Contact (P.P.C.)
(1992 - 2004)   

Directeur

Voorlichting, onderwijs, onderzoek op parapsychologisch/spiritueel vlak.

In mijn functie als Directeur leverde ik mijn bijdrage als adviseur aan verschillende televisieprogramma's als 'Tineke en de Paranormale Wereld'. Ook publiceerde ik vele parapsychologische artikelen in uiteenlopende tijdschriften en vakbladen.

In de periode 2002 - 2004 gaf ik vanuit de stichting P.P.C. les in het vak parapsychologie voor de Esther Stichting en de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke- en Natuurgeneeswijzen (N.V.G.N.) in Amsterdam. 

Projecten:
‘Goed nieuws voor stemmenhoorders’ i.s.m. Harry Beckers.

‘Non-verbale communicatie tussen moeder en kind’.

           

 

           

 

 


Op Parapsycholoog.com presenteren zelfstandige praktijkhouders zich die werken met de Chapoma Healing techniek.

Klik op de naam van één van de onderstaande praktijkhouders voor zijn/haar specialisme(n) en beknopt C.V.:

Waarborg
De praktijkhouders houden zich aan de landelijk vastgestelde regels. Zo zijn ze bijvoorbeeld lid van een toezichthoudende (koepel-)organisatie waarvan zij een licentie hebben. De praktijkhouders hebben het 'praktijkhoudersprotocol' ondertekend van het I.P.A.
Bij overwegend fysieke klachten mogen zij alleen cliënten behandelen die voor hun klacht of aandoening eerst een arts hebben geconsulteerd. Zij mogen de behandeling van een arts of specialist niet doorkruisen; geen medicijnen of vitaminepreparaten voorschrijven en geen resultaat garanderen. Ook dienen zij de behandelingen te stoppen wanneer er na maximaal zeven behandelingen geen voelbare of zichtbare verbetering is. Ook dienen zij zich te houden aan de door de (koepel-)organisatie opgestelde ethische gedragscodes en tarievenhantering.